Ưu tiên quan trọng nhất trong bảo mật đám mây là private access và admin control để quản lý người dùng và giới hạn dịch vụ họ có thể truy cập. Tuy nhiên, việc kiểm soát quá nhiều quyền truy cập và quản trị gây cản trở và khó khăn cho việc debug của team members. Đặc biệt là càng nhiều services thì yêu cầu bảo trì nhiều hơn từ cả maintainer và user, nguồn lực để giữ mọi thứ theo tiêu chuẩn bảo mật đòi hỏi nhiều về chi phí con người lẫn tiền bạc. Tailscale là dịch vụ VPN mới cung cấp giải pháp cho những vấn đề trên với chi phí rất cạnh tranh.

Sự phát triển của Machine learning đã có nhiều bước đột phá và được sử dụng rộng rãi trong những năm gần đây. Với sự giúp đỡ của nhiều tools và frameworks để đơn giản hóa việc inference và logging service. Nhưng thông thường, bước triển khai ML service thường bị bỏ qua và không được biết đến rộng rãi như dựng mô hình ML. Tuy nhiên trong ML cycle, traing ML model chỉ chiếm 20 phần trăm của dự án. Đặc biệt, khi deploy mô hình AI cho người dùng cuối thường khá sơ sài và target chính để demo ở MVC phase. Do đó, làm thế nào chúng ta có thể quản lý mô hình AI trong thực tế và làm cho AI cycle được triển khai nhanh chóng. Chúng ta sẽ đi sâu vào một số phương pháp best practices trong phát triển phần mềm và cách được ứng dụng vào dự án AI tương ứng.

Gần đây, mình được yêu cầu tham gia vào quá trình tuyển dụng và onboarding bạn mới. Khi team và dự án phát triển cả về quy mô và độ phức tạp, tài liệu để chuyển giao giữa các dự án cũng càng thêm phức tạp và chỉ hoạt động trong một số hệ điều hành nhất định. Vì vậy, để đảm bảo quá trình tích hợp diễn ra nhanh chóng và có thể sử dụng lại, mình phải đưa ra một hướng mới để tạo ra một môi trường cô lập và đơn giản nhất có thể.